Argın

Argın veya Arğın (Kazakça: Арғын/Arğın) klanı Kazak ulusunun bir unsurudur. Bugünkü Kazakistan Argınları, Basmil olarak bilinen göçebe bir halkın soyundan geliyor ve her iki ismin "karışık kabile" anlamına geldiği söyleniyor. Argınlar, Orta jüzdendir (Орта жүз; "Orta Ordu" ya da "Orta Yüz"). Kazaklar tarihsel olarak üç kabile federasyonundan oluşuyordu: Büyük jüz, Orta jüz ve Küçük jüz

Argınların konumu (M. S. Mukanov'dan sonra)[1]

Argınların karma kökenleri için üç ayrı kanıt vardır. Öncelikle, modern Argınlar Kazakça konuşurken, Basmillerin kendi dilleri olduğu kabul edilir[2] İkincisi, Argınlar genetik olarak Kafkasya halklarıyla bağlantılı görünmekte ve çoğu Kazaklara benzememektedir.[3] Üçüncü olarak, Basmiller ilk önce şu anda batı Çin'de olan ve hala bir Kazak azınlığına ev sahipliği yapan bir bölgede yaşamaktadır.

Argınların ismi muhtemelen 13. yüzyılda Marco Polo tarafından "Tenduc" (günümüzde Hohot civarında) adı verilen "Argons" sözcüğünün karşılığıdır. Polo, İki ayrı ırktan doğan klanın, Tenduc'un müttefikleri ve Muhammed'e inananların ırkından övgüyle bahsettiği, ülkenin diğer yerlilerine göre daha yakışıklı birer erkek olduğunu ve daha fazla yetenek sahibi olduklarını kayıt altına almıştı.[4]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mukanov M.S., "Ethnic territory of Kazakhs in 18 - beginning of 20th century", Almaty, 1991, Муканов М. С. "Этническая территория казахов в 18 – нач. 20 вв. Алма-Ата, 1991 (Russian)
  2. ^ Закиев М.З., Происхождение тюрков и татар, 2003, ISBN 5-85840-317-4.[kaynak belirtilmeli][sayfa belirt]
  3. ^ Biro, A.; Zalan, A. (2009). "A Y-Chromosomal Comparison of the Madjars (Kazakhstan) and the Magyars (Hungary)". Am. J. Phys. Anthropol. 139 (3). ss. 305-10. doi:10.1002/ajpa.20984. PMID 19170200. [ölü/kırık bağlantı]
  4. ^ Polo, Marco (1875), "Ch. 59: Concerning the Province of Tenduc, and the Descendants of Prester John", Henri Cordier (Ed.), The Book of Sir Marco Polo, the Venetian, 1, J. Murray, ss. 276-  (  Vikikaynak'ta Argın ile ilgili metin bulabilirsiniz.)