Arşivci, bilgi ve belge yönetimiyle görevli kişidir. Yazılı, görsel her türlü obje, belge vasfı taşıdığı sürece arşivlik malzeme olarak görülür ve arşivcilerin iş alanları dahilinde yer alır.

Tasnif işlemi yapan bir arşivci

Arşivci, belge ve bilgiyi tasnif eden, kataloglayan, koruyan, data girişlerini yapan, erişim uçlarını hazırlayan, gerektiğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıran kişilere denir. Belge ayıklama ve imha işi de arşivcilerin iş alanlarındandır.