Apofatik

Apofatik (Yunanca Apophemi, " Hayır demek"), Konuşmacının veya yazarın bir konuyu inkar ederek veya gündeme gelmemesini söyleyerek gündeme getirdiği bir retorik cihazdır. Bu bakımda, ironinin retorikteki karşılığı olarak görülebilir.

KullanımDüzenle

Bir retorik cihaz olarak, çeşitli amaçlarda kullanılabilir.

Politikada çok işe yarayabilecek şekilde Ad hominem başlatmak için kullanılabilir, "Rakibimin sarhoş olduğu söylentisini tartışmayı reddediyorum." örneğindeki gibi.

"Kıskançlığınızı affediyorum, bu yüzden yaptığınızın ne kadar büyük bir ihanet olduğunu bile söylemeyeceğim." de olduğu gibi pasif-agresif amaçla kullanılabilir.

Tabu olarak görülen bir konuyu tartışmak için kullanılabilir; "İmparatora olan bağlılığımızdan dolayı yeni kıyafetlerinin şeffaf bir aldatmaca olduğunu söyleme cüret etmeyiz.

Apofatik, okuyucu kitlesinin cahillik iddialarını kibarca önlemek için kullanılabilir, Umberto Eco'nun Gülün Adı'ndaki bir karakterin erken 14.yüzyıl tarihi detaylarını "hakkında konuşulması gereksiz" diyerek doldurması gibi, veya tam tersine okuyucu kitlesine alaycı bir şekilde cahillik imasında bulunma amacıyla kullanılabilir.