Anversli Hadewijch

Hadewijch 13. yy şairi ve Aşağı Ülkelerden (Anvers) gelen Hristiyan mistik.

Anvers'li Hadwijch
Hadewijch gedicht1 HsGent f49r.jpg
Mistik
Ölüm 13. yy
Milliyet Aşağı Ülkelerden (Anvers)

YaşamıDeğiştir

Kendi yazılarındaki nadir anlatımlar dışında hayatının hiçbir detayı bilinmemektedir. Mektupları onun bir beguine olduğunu göstermektedir. Ayrıca ana dili (Hollandaca)’nın yanı sıra Latince ve Fransızca’yı iyi derecede biliyordu. Bu da onun soylu bir kökeni olduğunu göstermektedir. Yazıları kendi zamanının edebiyatı ve teolojik eserleriyle ilgili kapsamlı bir bilgiyi gösterir (Augustinus, Richard de St. Victor, Bernard, Saint-Thierryli Guillaume). Hollanda lirik şiirinin yaratıcılarından biri olarak kabul edilir.[1]

EserleriDeğiştir

Hadewijch, dörtlük halinde 45 şiir ve beyit olarak ise 16 şiir, Görümler Kitabı, mektupları, “Mükemmel Olanların Listesi” de dahil olmak üzere hatırı sayılır miktarda yazı bırakmıştır.

ŞiirleriDeğiştir

Hadewijch'in şiirleri hep aşk hakkındadır.

Aşk çılgınlığı[2]

"Aşk çılgınlığı

Kutsal bir kaderdir

Ve eğer bunu anlamış olsaydık,

Bir başkasını aramazdık

Aşk birliğe götürür

Bölünen şeyi.

Ve gerçek şudur ki,

Acılığı tatlı,

Yabancıyı komşu,

Ve aşağı olan şeyi ise yükseğe çıkarır."

Aşkın sürekliliği[3]

"Yürüyen herkes

Aşkın çalkantılı sularında,

Açlık ve tokluk hissinde

El sürülmemiş mevsimde

Solan ya da açan çiçekte

En derin ve en tehlikeli sularda,

En tepe noktasında

Aşk her zaman aynıdır."

Görümler KitabıDeğiştir

Hadewijch’in Görümler Kitabı 1240’larda yazılmış olmalıdır. Mesih’in ona öğrettiği Mesih ve Hadwijch arasındaki diyalog belirgin bir şekilde öne çıkar.

MektuplarıDeğiştir

Otuz mektubu günümüze kalır. Bu mektuplarda Hadewijch Tanrı ve Ruh arasındaki ilişki üzerinde tavsiyelerde bulunur. Şu şekilde açıklar: “Tanrı ruhun aydınlanmasıdır ve bir kez bu kadar aydınlatıldığında, ruh Tanrı’nın iradesini mükemmel bir şekilde takip eder ve her şeyi sevgiye göre yapabilir."[4]

"Mükemmel Olanların Listesi"Değiştir

“Mükemmel Olanların Listesi” Hadwijch için sevginin mükemmelliğine erişmiş 107 kişiden oluşan bir derlemedir. Onların arasında bazı azizler, ‘mükemmelikte en yüksek olan’ Bakire Meryem, Clairvauxlu Bernard vardır.[5]

MistizmiDeğiştir

Onun mistizmi büyük ölçüde Bernard’dan etkilenmiştir. Hadewijch aşkın önceliğine vurgu yapmıştır. Aşk, onun eşi, yoldaşı, öğretmeni ve Tanrısı’dır.[6]

Onun mistizminde çokça Üçlü bir mistizm vardır. Onun için mistizmin zirvesi, Üçlü-Birlik içinde yaşamak ve Oğlu’nun varlığını, Kutsal Ruh’un coşmasını ve Baba’daki bütünlüğünü kutlamaktadır. Üçlü-Birlik içinde olmak ruhun sessizliğini deneyimlemek ve dinlendirmek anlamına gelir.[7]

Hadwiijch şiirlerinden birinde, Tanrı’ya giden ruh yolunda yedi aşama gibi aşka da yedi isim verir.

- Birincisinde aşk, bağ ya da zincir gibidir. Hadwijch aşk tarafından nasıl zincirlendiğini ifade etmek için bu imgeyi kullanır.

- İkinci isim ise ışıktır. Sebebini aydınlatan şey aşktır.

- Üçüncüsü deliliktir.

- Dördüncüsü ateştir.

- Beşincisi Üçlü Birliğin üç kişisi ile tamamen birleştiren Öpücük’tür.

- Altıncısı baharı yaşamaktır. Aşk koca bir ırmak gibi hayatı getirir.

- Sonuncusu korkudur. Aşk bir fırtına gibi deneyimdir ve derin bir kaybolma deneyimidir. Hadwijch için aşk tatlılık ve azap deneyimidir.

Onun mistizmi çalışmalarını toplayan ve inceleyen mistik Ruusbroec üzerinde büyük bir etki bırakacaktır. Meister Eckhart da bunlardan alıntı yapacaktır.[7]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Christian Mystics – Their lives and Legacies throughout the Ages. Urusla King (İngilizce). HiddenSpring. 2001. s. 99 ISBN 1-58768-012-2. 
  2. ^ "Aşk Çılgınlığı". 14 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ "Aşkın sürekliliği". 14 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  4. ^ Christian Mystics – Their lives and Legacies throughout the Ages. Ursula King. s. 101. 
  5. ^ Bernard McGinn, The Flowering of Mysticism – Men and Women in the New Mysticism 1200-1350. Bernard McGinn (İngilizce). The Crossing Publishing Company. 1998. s. 210 Cilt 3 ISBN 978-0-8245-1743-4. 
  6. ^ Christian Mystics – Their lives and Legacies throughout the Ages. Ursula King. s. 100. 
  7. ^ a b idem. s. 101.