Ante tapınağı

Cella ve pronaostan oluşan, ön cephesinde iki sütun ve iki anteye sahip antik bir tapınak çeşidi

Ante tapınağı ya da Latince templum in antis, Yunan tapınağının en eski ve en basit formlarından biridir. Dikdörtgenden oluşan merkezi (cella) ve pronaos'tan oluşmaktadır. Yapının ön avlusu olarak da görülebilecek olan pronaos iki ante ve bu anteler arasında bulunan iki sütun sayesinde oluşmaktadır. Ante tapınağına örnek olarak Miletteki Dionysos tapınağı verilebilir. Romalıların da devraldığı bu tapınak tipi, MS 3. yüzyıla değin Akdeniz çevresinde yaygındı.

Ante tapınağı

Her iki cephesinde anteler olan tapınağa Çift ante tapınağı adı verilirken, bu tapınakların arka kısmına opistodom adı verilmektedir.