Andromahi

(Andromache sayfasından yönlendirildi)

Andromahi, Andromacue (Yunanca: Ἀνδρομάχη), Thebae Campus (Kilikya'nın Tebai bölgesi)'nun prensesi Eetion’un kızı, Hektor’un karısı. Truva savaşı sırasında babası, kardeşleri ve kocası Aşil tarafından öldürülmüştü. Troya prensi Hektor’dan olan oğlu da Yunanlar tarafından öldürülmüş, bahtsızlığını büsbütün artırmıştı. Troya’ya giren Yunanlar, sağ kalanları da esir olarak götürdükleri zaman, bahtsız Andromakhe, Aşil’in oğlu Neoptolemos’un hissesine düşmüştü. Neoptolemos’un ölümünden sonra Andromakhe Hektor’un kardeşi Paris’le evlenmiştir.

Andromakhe ve eşi Hektor

Andromahi öyküsü, Euripides ile Jean Racine'in oyunlarına konu olmuş, İliada'daki Andromahi ile Hektor'un ayrılma sahnesi de, birçok ressam tarafından işlenmiştir.