Andhra Pradeş

Andhra Pradeş, Hindistan'ın güneydoğu kesiminde eyalet.

Andhra Pradeş'in ilçeleri

Güneyde Tamil Nadu, batıda Karnataka, kuzeyde ise Maharashtra, Madhya Pradeş ve Orissa eyaletleri ile komşudur. Doğu sınırını Bengal Körfezi oluşturur. Adını, uzun bir zamandan beri burada yaşamakta olan ve kendilerine özgü Telugu dilini konuşan Andhra halkından alır. Yüzölçümü; 162,968 km², nüfus; 49,386,799. Yönetim merkezi Amaravati'dir.

TarihDeğiştir

Bölgede MÖ 3. yüzyıldan bu yana birçok hanedan hüküm sürdü. Budacılık da burada doğdu. 12. ve 13. yüzyıllarda hükümdarlar, Andhraların egemenlik alanını genişlettiler. Bu genişleme 16. yüzyılda doruk noktasına ulaştı. 17. yüzyılda İngiliz nüfuzu altına giren Andhralar, Hint ulusçuluğunun 19. yüzyıldaki yükselişinde belirleyici bir rol oynadılar. 1956'da Andhra Pradesh eyaleti bugünkü biçimiyle kuruldu.

Doğal yapıDeğiştir

Andhra Pradesh fiziki coğrafya açısından başlıca üç bölgeye ayrılır. Doğuda, Bengal Körfezi sıradağlara kadar uzanan bir kıyı ovası; Doğu Gatlar adı verilen dağlar ve bu dağların batısında yer alan bir plato. Andhra Pradesh'te Mart-Haziran arasında yaz, Temmuz-Eylül arasında tropik yağmur mevsimi, Ekim-Şubat arasında da kış yaşanır. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar 23-28 °C ile 10-12 °C arasında değişir. Plato kesiminde ise yazlar daha serin, kışlar daha soğuk geçer. Güneybatı musonları bol yağış getirir. Yağmurların çoğu kıyı kesimine düşer.

DillerDeğiştir

Halkın % 81.23'ü Telugu dilini, % 11'i de Urdu dilini konuşur. Urdu dilini konuşanlar çoğunlukla Müslümanlardır.

EkonomiDeğiştir

Alüvyonlu kıyı ovalarının orta kesiminde yer alan Godavari ve Krişna ırmaklarının deltalarında toprak özellikle verimlidir. Pirinç, tütün, şekerkamışı ve acı biber eyaletteki en önemli tarım ürünleridir.

Eyalet ekonomisi içinde bilgi teknolojisi ve biyoteknolojinin hatırı sayılır önemi vardır.