Anastasis Gothorum

Ravenna'da MS 5. yüzyıla tarihlenen üç nefli bir kilise

Anastasis Gothorum ya da Ravenna Kutsal Ruh Kilisesi (İtalyanca: Chiesa dello Spirito Santo) Ravenna'da MS 5. yüzyıla tarihlenen üç nefli bir bazilika.

Kutsal Ruh Kilisesi. Ön kesime Rönesans döneminde bir revak eklenmiştir.
Kilise içinden bir ayin esnasında apsise bakış
Sağ taraftaki yan nef ve 6. yüzyıla tarihlenen bir ambon.

Anastasis Gothorum, Ostrogot kralı Theoderik döneminde Ariusçuların baş kilisesiydi. Kilisenin asıl planında hemen yakınında bulunan Ariusçuların Vaftizhanesi de dahildi. Bazı tarihçiler Kutsal Ruh Kilisesini Gotların Ravenna'daki ilk kilisesi olarak kabul ederken, bazıları kilisenin daha önce inşa edildiğini ancak Ariusçular için yeniden düzenlendiğini düşünmektedirler.

Bu eski kiliseden geriye bazı duvar ve sütunlar kalmışsa da, antik kilisenin asıl zemini 1,88 metre yerin altında kalmıştır. Bu kilise 26,40 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeydi ve ana nef, her iki yandan yedi adet sütun ile yan neflere açılıyordu. Bu sütunlardan 13ü günümüze ulaşmıştır. Kilisenin sağ tarafında bulunan nefin ortasına doğru Teoderik döneminden kalma bir ambon bulunmaktadır. Merdiveni günümüze ulaşmayan bu ambonun dış cephesine süsleme amaçlı bir kantharos işlenmiştir.