Analog elektronik

Analog elektronik sistem, sayısalın aksine sürekli sinyal kullanan elektronik sistemdir.

Analog elektronik sistemi gösteren bir diyot devresi.

Analog devreDüzenle

Genel olarak analog aygıtlar birkaç tip temel devrenin kombinasyonundan imal edilir. Şimdiye kadar tasarlanan devrelerin sayısı çok fazladır. Sistemleri çok sayıda bileşenden oluşur. Analog devreler kimi zaman doğrusal devreler olarak anılsa da, doğrusal olmayan bileşenler de bulundururlar. Karıştırıcılar bu duruma örnek gösterilebilir.

Modern devreler nadiren tamamen analog olurlar. Performanslarını artırmak için dijital tekniklerden veya mikroişlemci tekniklerinden yararlanılabilir.