Amyrtaios

Amyrtaios, Mısır'ın 28. hanedanının ilk ve tek firavunudur. Perslerden sonra Mısır'a tekrar bağımsızlık getirmiştir.

İktidara gelmeden önceDüzenle

Tahta geçmeden önce Mısır'ı yöneten Pers kralı II. Darius'a karşı ayaklandı ve eylemlere öncülük etti.

İktidara gelişiDüzenle

Kral II. Darius ölünce Amyrtaios, kendini mısır firavunu ilan etti. Darius'un yerine geçen II. Artaserhas, Mısır'ı geri almak için bir ordu kursa da siyasi sorunlar sonucu bundan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Amyrtaios, zaman zaman Yunan Devletleri ile de ittifak kurmuştur.

ÖlümüDüzenle

Amyrtaios, I. Neferit ile yaptığı savaşı kaybetti ve Memphis'de idam edildi. Yerine halefi I. Neferit tahta çıktı.