Aman (Orta Dünya)

J. R. R. Tolkien'in hayalî Orta Dünya evreninde bir coğrafî kıta (Kutsanmış Ülke, Eski Batı, En Uzak Batı). Tolkien'in eserlerinin çoğunda konu edindiği, hayalî Orta Dünya tarihi, gerçek Dünya'nın tarih öncesi geçmişine dair efsaneler olarak kurgulanmıştır (Odiseus'un serüvenleri gibi). Kıtadaki ülkeler; Valinor, Eldamar, Araman ve Avathar'dır.

Belegaer ve Ekkaia arasında uzanan, Batı'daki büyük kıta. Valinor, Pelóri sıradağlarının batısında, 'iç' Aman'da bulunmaktadır. Eldamar, Pelóri'nin doğusunda deniz kıyısında, Araman ve Avathar ise Pelóri'nin kuzey ve güneyinde yer almaktadır. Aman ve Tol Eressëa, Nùmenor'un sulara gömülüşü sırasında Dünya küresel hale getirildiğinde, Dünya'dan 'çıkartılmış', yine de muhtemelen 'nın dahilinde kalmıştır.