Ama Ata Aidoo

1942 yılında Saltpod yakınlarında Gana'da doğan şair, oyun ve öykü yazarı. Yapıtlarında günümüz Afrika kadınının toplumdaki rolünün çelişkili niteliğini vurgulamıştır.

Onur listesine girerek okuduğu Gana Üniversitesi'nden 1964 yılında mezun oldu. İlk şiirleri öğrencilik yıllarında yayımlandı; The Dilemna of a Ghost (Bir Hayaletin İkilemi) adlı tezli tiyatro yapıtıyla genç yaşta ünlendi. Oyunda genç bir Gana'lı öğrencinin, afro Amerikalı karısıyla birlikte ülkesine dönüşünü ve karısını artık kendisinin de kısıtlayıcı bulduğu geleneksel kültür ve geniş aile çevresine getirişini anlatır. Çiftin yaşadığı ikilem, yazarın been -to'lara (yurtdışında okumuş Afrika'lı) duyduğu özel ilgiyi göstermektedir. Our Sister Killiow or Reflections of a Black-Eyed Squint (1966; Kız kardeşimiz Oyunbozan ya da Kara Gözlü bir Şaşının Düşünceleri) isimli yarı otobiyografik yapıtında bu ilgiyi tekrar gösterir. Yazar, California eyaletindeki Stanford Üniversitesi'nde burs kazanarak ve sonra buradan Cape Coast'a dönerek öğretmenlik yapmış, konuk profesör olarak ABD ve Kenya'da bulunmuştur.

No Swetness Here (1970; Burası Hiç Sevimli Değil) öykü derlemesi ve tezli oyun olan Anowa (1970), komünal toplumda bireyin sorunlarını ve kadının toplumsal rolü üzerindeki Batı etkilerini ele alır. Yazar, Afrikalı kadınların sekreterlik ve öğretmenlik gibi işler yapmasını sağlayan batı eğitiminin onları gerçekten özgür kılmadığını savunmuştur. Eserlerinde, savaş ya da işşizlik nedeniyle kocasını kaybettiği zaman, açıkça onaylanmasa da evin reisi olan ve çocuklarının geçimini tek başına sağlayan Afrikalı kadının sömürülüşünü anlatır. Hem bee-to, hem kocasız anne, hem de Avrupa'nın yüzeysel tuzaklarını eleştiren olarak, yapıtlarında kendi mücadelesini yansıtır. Makyaj yapmakla, peruk takmakla, sigara içmekle, diplomatlarla ve İngiliz ingilizcesiyle alaycı betimlemeler yapmış ve adında ''Christina'yı'' çıkarmıştır[netleştirme gerekli]. İngilizce yazmakla birlikte, yazılarında sık sık Akan dilinden deyimler kullandığı ve bunların anlamlarını da belirtmediği görüşmektedir[netleştirme gerekli].