Almanya Komünist İşçi Partisi

Almanya Komünist İşçi Partisi, 1920 yılında kurulan, parlamento karşıtı ve konsey komünizmi taraftarı siyasi parti.[1][2] AKİP, 1920 yılının nisan ayında Heidelberg'te, Almanya Komünist Partisi'nden ayrılan kadrolarca kurulmuştur. Parti gazetesinin ismi Komünist İşçi'dir.

Parti tarihiDüzenle

AKİP'in izleri, Alman Sosyal Demokrat Partisi'ndeki sol kanat ayrılmaya kadar uzanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sırasında, kendi ulusal hükümetini destekleme kararı alan SPD yönetimine karşı Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht önderliğinde başlatılan politik mücadele, bu kadroların partiden ayrılmasıyla son bulur. Spartakist Birlik ve diğer enternasyonalist unsurlar, öncelikle Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat Partisi'ne girerler, 1918'de ise Almanya Komünist Partisi'ni kurarlar. 1919'da Luxemburg ve Liebknecht'in katledilmesinin ardından partide tartışmalar büyür ve 1920'de sol bir pozisyonda kalan kadrolar partiden ayrılarak Almanya Komünist İşçi Partisi'ni kurar.

Partinin ilk kongresinde, ülkedeki acil ihtiyacın burjuva demokrasisini parçalamak ve proletarya diktatörlüğünü inşa etmek olduğu vurgulanır. Ancak bu proletarya diktatörlüğünün Sovyet Rusya'daki parti diktatörlüğüyle hiçbir ortak yanının olmaması gerektiği de savunulur. Parti, Lenin'in demokratik merkeziyetçi parti modelini reddeder, seçimlere katılmayı ve gerici sendikalarda çalışmayı karşı-devrimci eylemler olarak niteler. Konseyci komünistler, Antonie Pannekoek ve Herman Gorter, partinin kuruluşunda önemli rol oynarlar. Parti, Alman Genel İşçi Sendikaları Birliği ismiyle kurduğu sendikal formlarla, gerici sendikalara karşı mücadele eder. Komünist Enternasyonal'in ikinci dünya kongresine katılan parti delegeleri, kongrede on dakikalık bir konuşma yaparlar.

1921 yılında AKİP, 40 bini aşkın militana sahiptir. Partinin işçi sınıfı üzerinde günden güne artan etkisi, 1922 yılında partinin Berlin ve Essen fraksiyonları olarak ikiye ayrılmasıyla sekteye uğrar. Zaman içinde bu ayrılık büyür ve ortaya iki farklı örgüt çıkar. Lenin'in "Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı isimli kitabı AKİP önderlerine karşı yazılmıştır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Smith, S. A. (2017). The Oxford handbook of the history of communism. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198779414. 
  2. ^ Pons, Silvio (2020). The Cambridge history of communism. Cambridge, Birleşik Krallık: Cambridge University Press. ISBN 978-1316634578. 

Ayrıca bakınızDüzenle