Alma mater

Latince deyim

Alma mater (LatinceAlma mater) eski öğrenci eğitim kurumlarına (üniversite) verilen gayri resmî isim. Orta Çağ'da Batı Avrupa'da "alma mater" bazen "Bakire Meryem" gibi de anlaşılabilmekteydi. Modern Meksika'da "alma mater" söz konusu kişinin okuduğu veya okumuş olduğu eğitim kurumu anlaşılmaktadır.

Antik Roma dilinde "besleyici anne" anlamına gelen ve gidilen okul olarak kullanılan bu terim, öğrencilerin bilgi ile "beslendiğini" ve üniversite tarafından bakıldığını göstermektedir.

Dış bağlantılar Değiştir