Alfred Schütz

Amerikalı toplumbilimci (1899 – 1959)

Alfred Schutz (1899-1959), Avusturya doğumlu sosyolog.

Alfred Schütz

Viyana Üniversitesi'nde hukuk ve sosyal bilimler eğitimi alır. Schutz 1939'da ABD'ye giderek New School for Social Research'te öğretim üyesi olur ve fenomenoloji, sosyal bilimler metodolojisi çalışır.

Schutz, Edmund Husserl'in fenomenolojik felsefesini sosyal bilimler felsefesinin temeli olarak geliştirmiştir. Schutz, Husserl'in öğrencisi olmamakla birlikte meslektaşı Felix Kaufmann ile birlikte anlama dayalı sosyolojiyi geliştirmeye çalışmıştır. Schutz bu çalışmalarının sonucunda ilk kitabı Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt'i yayınlar. Bu eser Husserl'in dikkatini çekmiş ve Husserl'in 1938'de ölümüne kadar onunla yazışmaya devam etmiştir.

Schutz tüm hayatı boyunca kariyerini bir bankacı olarak devam ettirirken bir yandan da yarı zamanlı olarak da New York'taki New School for Social Research'te öğretime devam etmiştir.