Alan uzmanı

Alan uzmanı (domain expert) veya konu uzmanı (subject matter expert) belli bir alanda veya konuda derin bilgi ve beceri sahibi olan kişidir. Alan uzmanları, uygulamada hem bilgi hem de tecrübe sahibidirler. Bilgi-tabanlı sistemlerle (Knowledge-based systems) ilgilenen alan uzmanları, BTS’lerin şirket belleği (corporate memory) kısmının sürdürülmesi, test edilmesi ve geliştirilmesinden sorumludurlar. Karmaşık ve kapsamca zengin teknik ve matematiksel problemleri çözerler. Bilginin, bir bilgisayar sisteminde basitçe kodlanabilmesi ve BTS son kullanıcıları tarafından kolayca kullanabilmesi için bilgiyi mantıksal olarak ifşa ederler.

RolleriDeğiştir

Alan Uzmanları uzman sistemlerin oluşturulması ve sürdürülmesinde belirli bir rol oynarlar. Sistem yönetimiyle ilgili kriptolu bilgiyi doğrudan bilgi mühendisine yönlendirir. Bilgi mühendisi de bu bilgiyi sistem veritabanına kodlayan kodlayıcılara geçirir. Bilgi toplama ve gösterimi konularında yüksek eğitimli alan uzmanları, testi yapılmış bilgilerini kodlayıcıların işlerini kolaylaştıracak şekilde kurallar ve diyagramlar formunda sunarlar. Uzman sistemler ve detayları hakkında yoğun bilgi sahibi oldukları için bulgularını basit şekilde iletmekte zorlanmaktadırlar. Bu nedenle bilgi mühendisleri alan uzmanlarının bulgularının şifrelerini çözerlerler.

Terimin farklı kullanımlarıDeğiştir

Bir gruba veya grubun iş yapma yöntemlerine aşina olan kişiler için de kullanılmaktadır. Bu terimin en yaygın kullanımı Yapay Zeka alanındadır, özellikle uzman sistemler konusundadır.

ÖrneklerDeğiştir

alan uzmanlarıdırlar.

Ayrıca bakınızDeğiştir