Alaca Höyük bronz standartları

Alaca Höyük bronz standartları, Alacahöyük'ün şehzade mezarlarındaki mezar eşyaları arasında bulunan bir dizi bronz objedir. Genellikle arabalara takılacak kült aletler olarak anlaşılırlar.

Disk şeklindeki standart

Standartlar çoğunlukla Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, bazıları ise Alaca Höyük yerel müzesinde sergilenmektedir. Mezarların replikaları ve standartlar Çorum Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.