Alabastron

Antik Çağ'da kadınlar tarafından kullanılan bir çeşit kozmetik şişe

Alabastron (Grekçe: ἀλάβαστρον) Arkeoloji'de armut formundaki ayaksız ve kulpsuz zemini oval biçiminde yapılmış zarif şişelerdir. Bazen bir ipe bağlanabilecek şekilde deliklere de sahip oldukları bilinmektedir. Alabastronlar merhem, özel yağlar ya da kokuları korumak için çoğunlukla kadınlar tarafından kullanılırdı.

Alabastron, Mısır

Alabastron, ismini ilk olarak Mısır'da imal edildiği taş türü olan alabasterden (kaymak taşı) almıştır.

Bazı örneklerDeğiştir