Ala Kilise

Ala Kilise, Aksaray'da Belisırma köyü kuzeyinde ve vadinin doğu yamacında kayaya oyulmuş bir kilise. Hıristiyanlığın serbest bir hale gelmesinden sonra yapılmıştır. Cephesinin üst kısmında havarilerin ve azizlerin resimleri yer almaktadır. "Doğum", "Anastasis", "Kudüs'e Giriş", "Mısır", "Meryem'in Takdis Edilmesi" gibi tasvirler yer almaktadır.