Alınlık, mimarlıkta bazı yapıların kapı, pencere ve bilhassa giriş cephelerinin üzerinde bulunan, antik dönemde daha ziyade piramidimsi ve üçgen, sonraki dönemlerde ise farklı biçimlerde de karşılaşılan bir mimari süs ögesidir.

Alınlık türlerinin çizimleri

Basık alınlık, düz tepeli alınlık, çifte alınlık, eteksiz alınlık, eğrili alınlık, halkalı alınlık, kesik alınlık, kırma alınlık, kıvrımlı alınlık, üçgen alınlık ve yuvarlak alınlık gibi biçimlerine göre farklı çeşitleri vardır.

Kaynakça değiştir

  • Dictionary of Ornament by Philippa Lewis & Gillian Darley (1986) NY: Pantheon

Dış bağlantılar değiştir