Akuamanil

İçinde el yıkamak için su bulunduran genellikle hayvan formlu bir kap

Akuamanil, Orta Çağ Avrupa'sında kullanılan litürjik bir kap ya da ibrik. Hristiyan seremonileri esnasında papazların ellerini yıkadıkları kutsal suyu içermektedir. Tunç, pirinç ya da metalden yapılan bu kaplar bazen hayvan biçimli (zoomorfik)dir. Dini törenlerde kullanılmadığı durumlarda yemekten önce el yıkamak için kullanılan su testisi görevini görmekteydi.

Aslan formlu bir Aquamanil
Orta Çağ İspanya'sında Hristiyan litürjisinde kullanılmış, aslen İslami kökenli akuamanil, İran, 11-12. yy.

Günümüze ulaşan en eski akuamaniller 11. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Akuamanillerin su testisi olarak kullanılması aslen Sasani İmparatorluğu ve Abbâsîler'de görünen bir durumdu. Büyük ihtimalle Bizans ile yaşanan kültürel bağlantılar, akuamanillerin bu kültürlerden Bizans'a, oradan da Avrupa'ya geçmesine vesile olmuştur.

Şövalye formlu bronz akuamanil, Aşağı Saksonya, 13 yy,