Akatlar

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Akatlar özel isim olup şu mânâlara gelebilir: