Akarsu bilimi

Akarsu bilimi (veya ırmak bilimi, potamoloji), yeryüzündeki akarsuları inceleyen bilim dalıdır.

Karalardaki akarsular ve bunların çeşitli özellikleri ile etkilerini inceleyen bilim dalına potamoloji veya akarsu hidrolojisi (akarsu bilimi) adı verilir. Bu bilim dalı, akarsuların rejimi, beslenmeleri, akım değişmeleri, sel-su taşkınları, sulama ve ulaştırmaya yarama dereceleri, enerji sağlama imkânları ve akarsu süprüntüsü gibi konuları inceler. Bu konular ile insanı ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen akarsular coğrafyanın inceleme alanı içinde yer alır. Akarsular Sular coğrafyasının alt bölümü olarak coğrafî prensiplerle incelenir[1].


KaynakçaDüzenle

  1. ^ İZBIRAK, Prof. Dr. Reşat (1989). Sular Coğrafyası. İstanbul: MEB. s. 116.