Akademik kütüphane

Akademik kütüphane, üniversite ve yüksek eğitim kurumlarına hizmet veren kütüphanelerdir. Genelde iki ana amaçları vardır: Okulun ders programını desteklemek ve üniversitedeki araştırmalara yardımcı olmak.

Texas Teknik Üniversitesi kütüphanesi

Ayrıca bakınız değiştir