Akademicilik

Her türlü yeni akım ve atılımı reddeden tutucu yaklaşım

Akademicilik ya da Akademizm, ilk olarak ortaya çıktığı anlamıyla bilhassa sanat ile ilgili alanlarda her türlü yeni akım ve atılımı reddeden tutucu yaklaşım. Kavram, akademiyi eleştiren kesim tarafından üretildiğinden olumsuz bir konotasyona sahiptir.

Akademicilik, neredeyse bir dogmaymışçasına bir sanat eserinin, sanat eseri olarak kabul edilmesi ve değer görmesi için ön şart olarak çeşitli form ve kurallar belirler. Akademici eserler, akademilerin yeniliklere kapalı tutucu yapısının gözler önüne serildiği eserlerdir ve daima belirli benzer formlarda kendilerini gösterirler.

Sanat alanındaki kullanıldığı anlamın ötesinde genişleyen kavram, farklı alanlarda artık engeller yaratan aşırı kuralcılığı ve pratikte yaratıcı olmaktan uzak teori bazlı çalışmaları ve yapıları eleştirmek için de kullanılmaktadır.