Aka veya Akesi (Gürcüce: აკა), MÖ 2. yüzyılın 90'lı yıllarında hüküm sürmüş Kolhis'in varsayımsal kralıdır. Yazılı kaynaklarda Aka hakkında hiçbir bilgi bulunmaktadır. Buna karşın Lisimahos tipi sikkeleri taklit eden, Aka adına basılmış iki altın sikke mevcuttur. Bu sikkeler, tarihi Kolhis topraklarında bulunmuştur.

Aka hakkında kesin olan tek şey - eğer paranın tipolojisi Helenikse - onun döneminde Kolhis'in Helen dünyasıyla bağlantılı olduğudur.

Kaynaklar değiştir

  • ლიტ.: Г. Ф. Дундуа, Нумизматика Античной Грузии, Тб., 1987

Ayrıca bakınız değiştir