Aijaz Ahmad

Marksist edebiyat kuramcısı

Aijaz Ahmad, tanınmış bir Hint Marksist edebiyat kuramcısıdır.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyâletinde doğan Ahmad, ülkenin Büyük Britanya'dan bağımsızlığını takiben bölünmesiyle ailesi ile birlikte Pakistan'a yerleşti. Üniversite eğitiminden sonra Kanada ve ABD'de farklı üniversitelerde çalıştı. Şu anda Yeni Delhi'de, Nehru Müze ve Kütüphanesi'ne bağlı Çağdaş Araştırma Merkezinde profesör ve Toronto York Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler'de ziyaretçi profesördür. Hint dergisi Frontline için danışman editörlüğünü yapmakta ve Hint internet sitesi Newsclick'te kıdemli haber analistliği görevini sürdürmektedir.

EserleriDüzenle

In Theory: Classes, Nations, Literatures isimli kitabı 1992 tarihinde Verso tarafından yayımlandı. Bu kitabında teorinin ve teorisyenlerin sömürgecilik ve emperyalizme karşı hareketteki rolünü konu etmektedir. Fredric Jameson'ın "Çokuluslu Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Edebiyatı" makalesine yazmış olduğu cevap da bu kitaptadır. Bu kitap Teoride Sınıf, Ulus, Edebiyat: Jameson, Salman Rüşdi, Edward Said Eleştirisi adıyla 1995'te Türkçede yayımlandı.

Ahmad'ın diğer kitaplarının arasında On Communalism and Globalization-Offensives of the Far Right (2002); Irak, Afganistan ve Çağımızın Emperyalizmi (2004, Türkçeye 2012'de çevrilmiştir) ve In Our Time: Empire, Politics, Culture (Devrimizde: İmparatorluk, Siyaset, Kültür, 2007) bulunmaktadır. Aynı zamanda editörlüğünü yaptığı A Singular Voice: Collected Writings of Michael Sprinker adında bir derleme de bulunmaktadır.