Ahi Çelebi

Ahi Çelebi, Balkan Yarımadası'nın güneydoğusunda, Rodop Dağları arasında bir yöre.

Burası, Balkan Harbi (1912-1913) ile Bulgaristan'a geçmeden önce Edirne vilayetinin Gümülcine sancağında bir kazaya verilen isimdi ve kazanın merkezi Paşmaklı (şimdi Smolyan) idi.

Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren'in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre;

Ahi Çelebi yöresinde tarım ve hayvancılık yapılmakta, orman ürünleri yetiştirilmektedir.

Gümülcine sancağının bir kazası olan Ahi Çelebi kazası içinde, 64 cami, 54 mescit, 1 tekke 3 hükûmet konağı, 1 kışla, 1 şeriye mahkemesi, 1 belediye konağı, 21 kilise, 4 telgrafhane, 1 cebehane, 163 çeşme, 61 aba dolabı, 96 tahta bıçkısı, 3 yapağı ve 1 rakı fabrikası vardır. Ahi Çelebi’nin aba, şayağı ve ahududu şurubu ünlüdür.[1]

Ahi Çelebi Kazası Nüfus Cetveli 1892[1]
Kadın Erkek Toplam
İslam 14308 14803 29.111
Rum  563 556 1.119
Bulgar 2192 4738 6.930
Toplam 17.063 20.097 37.160

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Kazancıgil, Dr. Ratip - Gökçe, Nilüfer Dağdevirenzade M. Şevket Bey'in Edirne Tarihi ve Balkan Savaşı Anıları Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No: 41 Edirne 2005