Ahaz

Yehuda Krallığı'nın 13. kralı.

Ahaz (İbraniceאחז, "tuttu"; YunancaἌχαζ; LatinceAchaz; Jehoahaz'ın ("Tanrı tuttu") kısaltılmış şeklidir) Jotham'ın oğlu ve Yehuda'nın kralıydı.[1]. Matta İncilinde İsa'nın aile ağacında adı geçen krallardan biridir.

"Promptuarii Iconum Insigniorum "

Yirmi yaşında tahta geçen Ahaz on altı yıl süreyle krallık yaptı. İsrail Kralı Pekah'ın on yedinci yılında başa geçti.[2][3][4][5] E.R. Thiele'ye göre Jotham'la birlikte MÖ 736/735'te başa geçti ve MÖ 732/731'de tek başına kral oldu; saltanatı MÖ 716/715'e kadar sürdü.[6] William F. Albright'a göre ise MÖ 735 - MÖ 715 arası krallık yaptı.

Ardından bıraktığıDeğiştir

Saltanatıyla ilgili bilgiler Tanah'ın çeşitli yerlerinde bulunur.[7][8][9]. Sıra dışı garipliklerle dolu bir hayatı olan Ahaz birçok pagan geleneği ülkeye soktu.[10][11][12] Yaptığı en büyük sıra dışı gariplik ise kendi oğlunu kurban etmesiydi. Ayrıca Tapınağa sahte tanrıların putlarını diktirdi.[7] İşaya, Hoşea ve Mika gibi peygamberlerin uyarılarını dikkate almadı.

Kuzey Krallığının çöküşündeki rolüDeğiştir

MÖ 732'de İsrail Kralı Pekah, Aram Şam Kralı Rezin(en) ile ittifak kurup Yehuda'nın elinde olan Kudüs'ü tehdit etti. Bunun üzerine Ahaz haraç karşılığı III. Tiglat-Pileser'den yardım istedi.[13] Tiglat-Pileser Şam'ı bünyesine katıp ortadan kaldırdı.[14] Tanah'a göre Aram halkı sürülüp Rezin öldürüldü[15]; ayrıca Tiglat-Pileser İsrail'e de saldırıp Asur Kralı Tiglat-Pileser İsrail'in İyon, Avel-Beyt-Maaka, Yanoah, Kedeş, Hasor kentleriyle Gilat, Celile ve Naftali bölgelerini ele geçirerek halkı Asur'a sürdü.[16] Tiglat-Pileser bu olayı kendi kayıtlarına da geçirdi.[17]

ArdılıDeğiştir

Ahaz otuz altı yaşında öldüğünde yerine oğlu Hezekiah geçti. Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, onu İsrail krallarının mezarlığına gömeceklerine Yeruşalim Kenti'nde gömdüler.[18] Hezekiah babasının yaptığı dini yanlışları düzeltmek için Tapınak rahiplerine ve Levililere Tapınağa çeki düzen vermelerini ve putların kaldırılmasını emretti. Tapınağı temizlemek on altı gün sürdü.[19]

Ahaz
Önce gelen
Jotham
Yehuda Kralı
Jotham ile birlikte: MÖ 736 - MÖ 732
Tek başına: MÖ 732 - MÖ 716
Sonra gelen
Hezekiah

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ "Yeşaya 7:1". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 2. ^ "2 Krallar 15:38". 20 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 3. ^ "2 Krallar 16:1". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 4. ^ "2 Krallar 16:2". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 5. ^ "2 Tarihler 28:1". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 6. ^ Edwin Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, (1st ed.; New York: Macmillan, 1951; 2d ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 1965; 3rd ed.; Grand Rapids: Zondervan/Kregel, 1983). ISBN 0-8254-3825-X, 9780825438257, 217.
 7. ^ a b "2 Krallar 16". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 8. ^ "Yeşaya 7-9". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 9. ^ "2 Tarihler 28". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 10. ^ "Yeşaya 8:19". 20 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 11. ^ "Yeşaya 38:8". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 12. ^ "2 Krallar 23:12". 22 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 13. ^ "2 Krallar 16:7-9". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 14. ^ Lester L. Grabbe, Ancient Israel: What Do We Know and How Do We Know It? (New York: T&T Clark, 2007): 134
 15. ^ "2 Krallar 16:9". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 16. ^ "2 Krallar 15:29". 20 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 17. ^ James B. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (3rd ed.; Princeton NJ: Princeton University Press, 1969) 283.
 18. ^ "2 Tarihler 28:27". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 
 19. ^ "2 Tarihler 29:3-20". 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Şubat 2010. 

Dış bağlantılarDeğiştir

Ayrıca bakınızDeğiştir