Agnomen, lakâp anlamında Latince terim. Bir takma ad olmayıp gerçek bir isim gibi kullanılır ancak agnomen genellikle takılan bir lakâp olup gerçek isim için bir "yerine koyma" değildir. Örnek olarak; "Fatih" Sultan Mehmet ya da "Kanuni" Sultan Süleyman

"Britannicus" ya da "Nero" gibi agnomen kullanımları antik Roma'da benzer isimlerdeki aile üyelerini ayırt edebilmek ya da etkileyici başarılar onuruna verilirdi. Örneğin; Coriolanus bu agnomen'i Corioli'niyi ele geçirmesi nedeniyle almıştır.

Bkz. değiştir