Afşin (isim)

erkek ismidir

Afşin (Farsça: افشین‎ / Afšīn / Afshin); Türkiye, İran ve Azerbaycan'da kullanılan bir erkek ismi. Soğdiana uygarlığı döneminde Uşrusana bölgesini yöneten kişilerin kullandığı unvan olup etimolojik kökeni Soğdcadır.

Abbasilerin İran'ı işgalinin ardından Abbasi komutanı Haydar bu unvanı kullanmaya başlamıştır. Daha sonra Selçuklu Hanedanı bölgeye hakim olunca unvan Türkler tarafından kullanılmıştır.