Adnan Kasman, Türk akademisyendir.[1]

Adnan Kasman

Eğitimi ve kariyeri Değiştir

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde 1991 yılında birincilikle tamamlamıştır. İlk yüksek lisans derecesini Uygulamalı Ekonomi alanında Western Michigan Üniversitesi'nden 1994 yılında almıştır. Ardından ikinci yüksek lisans ve doktora derecelerini Ekonomi alanında sırasıyla 1997 ve 1999 yıllarında Vanderbilt Üniversitesi'nden almıştır.[2][3]

Vanderbilt Üniversitesi'nde önce Öğretim Görevlisi, 1999-2002 yılları arasında ise Misafir Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır.[2] Prof. Dr. Adnan Kasman; İşletme Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent, 2010 yılında ise Profesör unvanını almıştır. 2011 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde kısa bir süre Misafir Araştırmacı olarak bulunduktan sonra yine DEÜ İşletme Fakültesi'nde ders vermiş[2] ve İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı, DEÜ Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü[3] ve 2016-2017 yılları arasında DEÜ Rektörlüğü[4] görevlerini yürütmüştür. Farklı zamanlarda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde de dersler vermiştir. Finansal Ekonomi, Bankacılık ve Ekonometri alanlarında çalışan Prof. Dr. Adnan Kasman; TÜBİTAK projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış,[3] ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik yapmış,[3] çoğu uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde 70'in üzerinde makale yayınlamış,[3] yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir.[3] Yayınlanmış makalelerine sıklıkla atıf yapılmıştır.[2][5] Şubat 2020 tarihinden itibaren Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi'nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.[1]

Kaynakça Değiştir

  1. ^ a b "ADÜ Personel Bilgi Sayfası". 10 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ a b c d "DEÜ Personel Bilgi Sayfası". 27 Nisan 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ a b c d e f "YÖK Akademik Sayıfası". 11 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  4. ^ "Dokuz Eylül Üniversitesi-Vikipedi". 15 Aralık 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  5. ^ "Google Akademik". 10 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2021.