Admete

Admete Samos efsanesinin kahramanı.

Admete

Eurystheus'un kızı, Perseus'un torununun kızıydı ve Argos'ta yaşıyordu; burada Argoslu Hera rahibesiydi. Amazonlar efsanesinin bir versiyonuna göre Herakles, Amazonlar kraliçesinin kemeri aramaya Admete uğruna gitmiştir. Admete, elli sekiz yıl rahibelik yaptı. Babası öldüğü zaman Argos'tan kaçmak zorunda kaldı. Kaçarken kendisine emanet edilmiş tanrıça heykelini de yanına alarak Samos'ta, bir zamanlar Lelegler ve Nymphalar tarafından kurulan çok eski bir Hera tapınağı buldu ve heykeli oraya yerleştirdi. Ne var ki, heykelin kaybolması üzerine telaşa kapılan Argoslular, Tirhenoili korsanları onu bulmakla görevlendirdiler. Samosluların, heykelden sorumlu Admete'yi iade edeceklerini ve heykeli çalmışsa onu cezalandıracaklarını umuyorlardı. Samos tapınağının kapısı olmadığından korsanlar heykeli almakta hiç zorluk çekmediler. Ama yelken açmak istedikleri zaman gemilerini hareket ettiremediler. Böylece, korsanlar, tanrıçanın Samos'ta kalmak istediğini anladılar. Kutsal tasviri kıyıya bıraktılar ve ona kurban sundular. Bu sırada Admete, heykelin kaybolduğunu fark etmiş ve Samoslulara haber vererek, onları harekete geçirmişti. Samoslular heykeli her yerde aramaya başladılar. Sonunda, onu, —korsanlar gittiği için— kıyıda bir başına durur halde buldular. Tanrıçanın oraya tek başına geldiğini düşünerek, onu söğüt dallarıyla bağladılar. Kıyıya gelen Admete heykeli çözdü, temizledi, yeniden kutsadı —çünkü heykel insan elinin değmesiyle kirlenmişti— ve onu tapınağına geri götürdü. Samoslular, bu olayı her yıl bayram yaparak anıyorlardı. Bu bayram sırasında Hera kıyıya getirilerek yeniden kutsanmakta ve kendisine adaklar sunulmaktaydı.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Mitoloji Sözlüğü, sf. 2, Kabalcı Yayınları.