Adli altın, II. Mahmut dönemi 14. cülus yılında basılan ve II. Mahmut'un mahlası "Adli" ile anılan paralardır. Bu paralar tam, yarım ve çeyrek tipleri ile 3 farklı şekilde tedavül edilmişti. Tam olanı 12 kuruş, yarım olanı 6 kuruş, çeyrek olanı ise 3 kuruş değerindeydi. Ayarları 19 kırat olup tura yüzünde tuğra, yazı yüzünde ise "duribe/darebe fi Dari’l-hilafeti’l aliye" yazısı yer almaktaydı.