Adana anma pulları

Adana anma pulları Fransız işgalinde olan Adana ve çevresinin geri alınması hatırasına sürşarjlanan iki seri pula verilen isimdir.

I. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesinden sonra Fransa tarafından işgal edilen Adana ve çevresi Fransa ile imzalanan 20 Kasım 1920 tarihli Ankara İtilafnamesi uyarınca Fransızlar tarafından boşaltılmıştır.

Birinci Adana Pulları Serisi

1 Aralık 1921 tarihinde Adana şehrinin Fransızlardan geri alınması nedeni ile eldeki pullar sürşarjlanarak bir anma serisi çıkartılmıştır. Birinci Adana serisi olarak bilinen bu pullar toplam on üç adettir. Pullardan beş tanesi çok az sayıda sürşarjlandığı için çok değerlidir. Az bulunan pulların fiyatları çok yükseldiği için çok sayıda sahtesi yapılmıştır, bu nedenle bu seriyi alırken kolleksiyoncuların dikkatli olması gerekir.

Birinci Adana Pulları Serisi

Kısa bir süre sonra Adana'nın Fransızlar tarafından tamamı ile boşaltılmasını anmak amacı ile 4 Ocak 1922 tarihinde, daha önce basılan ama emisyona çıkmayan Cenova baskısı pullardan Edirne Selimiye Camisi resimli pullar sürşarjlanarak bir anma serisi daha çıkartılmıştır. İkinci Adana serisi olarak bilinen bu seri sekiz puldan oluşmaktadır.

İkinci Adana Pulları Serisi