Adacık aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Yerleşim yerleri değiştir