Absolution

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Absolution şu anlamlara gelebilir: