Abdüllatif Safa Bey

Abdüllatif Safa Bey (d. 1868- ö.? ) Osmanlı Devleti'nin son yıllarında hizmet vermiş bir devlet adamıdır[1].

1908 yılının Ağustos ayında II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine Osmanlı Devleti'nin Bükreş büyükelçiliğine atandı. 1916 yılının Ekim ayında Kopenhag büyükelçiliğine tayin oldu. 1917 yılının Aralık ayında ise Sofya büyükelçisi oldu. Bu görevde 1918 yılının Kasım ayına kadar kaldı. Daha sonra Şubat-Nisan 1920 ve Ekim 1920-Haziran 1921 tarihleri arasında iki kez Hariciye Nazırlığı yaptı. Osmanlı Devleti hizmetindeki son görevi ise Haziran 1921-Kasım 1922 tarihleri arasında yaptığı Ticaret Nazırlığı olmuştur.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999.