Abdülhamid el-Kâtib

Ebû Gâlib Abdülhamîd b. Yahya b. Sa'd el-Kâtib veya Abdülhamîd el-Kâtib veya Abdülhamîd el-Ekber (Arapçaعبدالحميد بن يحيى الكاتب), Emevîlerin son hükümdarı II. Mervan'ın bürokratı, diplomat ve yazar.[1]

Ebû Gâlib Abdülhamîd b. Yahyâ b. Sa'd el-Kâtib
Doğum Enbâr
Ölüm 5 Ağustos 750
Bûsîr, Mısır
Takma ad Abdülhamîd el-Kâtib ve Abdülhamîd el-Ekber
Meslek Bürokrat, diplomat ve yazar
Milliyet Arap
Tür Siyasetname

Abdülhamîd el-Kâtib, Fırat yakınlarındaki Enbâr'da doğdu. Şam'da yetişti. Emevi bürokrasisinde çalıştı. 750 yılında ölümüne kadar yanında bulunduğu II. Mervan'la birlikte Mısır'da öldürüldü.

Farklı konularda yaklaşık bin adet risale yazdı. Ahdü Mervân ilâ İbnihi Ubeydillâh adlı eseri güncelliğini 21. yüzyılda da korumayı başardı.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ ERGİN, Şakir. Abdülhamîd el-Kâtib, DİA İstanbul-1998
  2. ^ GÜNDÜZÖZ, Soner-Güldane. Doğunun Hükümdarı. Lacivert Yayıncılık. İstanbul-2007. ISBN 978-9944-184-04-5