Abdülcelilzade Hüseyin Paşa

Abdülcelilzade Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Musul Beylerbeyi'nin maiyetindeyken güç kazanan Abdülcelil Bey oğlu Abdülcelilzade İsmail Paşa'nın kurduğu Celilî Hanedanına mensuptur.

Abdülcelilzade Hüseyin Paşa, İran Şahı Nadir Şah'ın önce 1733 yılında, ardından ise büyük bir orduyla 1743 yılında Musul'a yönelik taarruzlarının başarıyla püskürtülmesinde büyük rol oynadı.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Jalili Houshold in Ottoman Mosul (1726-1834)", Ayşen Ay, Fatih Üniversitesi, İstanbul (2013), s.62