Abdülaziz Bekkine

Abdülaziz Bekkine (1895 - 1952) Alim, Muhaddis, Mütefekkir (Düşünür), Mutasavvıf

HayatıDüzenle

Hicri 1313, Milâdi 1895 yılı civarında İstanbul Mercan'da dünyaya geldi. Babası Tüccar Halis Efendi'dir.[1] Tahsiline İstanbul'da Kaptanpaşa Camii İmâmı Halil Efendi'den başlamış, daha sonra Dâr-üt Tedris'e gitmiştir. 1909'da ailesi ile birlikte babasının memleketi Kazan'a (Tataristan) göç etmiş, daha sonra tahsil için Buhara'ya geçerek orada beş sene kadar ilim tahsil etmiştir. 1917 Bolşevik ihtilâli sonrası İstanbul'a döndü. Burada bir müddet Bayezid Medresesine devam etmiştir. Bu sırada Mehmed Zahid Kotku vasıtasıyla Gümüşhanevi Tekkesi'ne giderek, Mustafa Feyzi et-Tekfurdağî'ye intisab etmiştir. Bir süre devam eden seyr-i sülûk'u neticesinde, Mustafa Feyzi Efendi'den 1924'te irşad izni Hilâfet-i Tamme ve Râmuz el-Ehadis adlı eserden icazet almıştır. Tekke arkadaşı Abdullah Hasib Yardımcı'nın 15 Mayıs 1949'daki vefatını müteakib cemaatin ve tekke'nin başına geçip postnişin olmuş ve bu vazifesini vefat ettiği 2 Kasım 1952'ye kadar yaklaşık 3,5 yıl kadar bu vazifeyi yürütmüştür. Kabri Edirnekapı, sakızağacı şehitliğinde'dir.

FaaliyetleriDüzenle

Postnişin olduğu yaklaşık 3,5 yıllık süre içinde Tarikat sohbetleri ve Râmuz el-Ehadis adlı eserden Hadis sohbetleri yapmış, yapmış olduğu sohbetler vefatını müteakiben talebeleri tarafından derlenerek yayınlanmıştır. Özellikle üniversite gençliği üzerinde etkili olmaya çalışan Abdülaziz Bekkine, bu talebelerin üniversiteyi bitirip özel sektöre geçmek yerine, Üniversite'de kalarak akademik kariyerlerine devam etmelerini, eğitim ve öğretime katkı sağlamalarını istemiş ve isteği talebeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.Senirkent adlı haftalık yayın organında yazıları yayınlanmıştır. Güşümhanevi dergahı olarak bilinen tekkede kendisinden sonra Mehmed Zahid Kotku görev yapmış.

ÖğrencileriDüzenle

Tanınmış Talebeleri arasında Nurettin Topçu, Hâfız Halil Necati Coşan ve Prof.Necmeddin Erbakan'da vardır. Prof.Necmeddin Erbakan'ın Abdullah Hasib Yardımcı'dan sonraki ikinci şeyhidir. Hâfız Halil Necati Coşan ise Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin halifelerinden Çırpılarlı Ali Efendi'nin medresesinde yetişmiş bir kimsedir. Özellikle Nurettin Topçu üzerinde son derece etkili olmuş, fikirlerine tesir etmiştir. Topçu, Taşralı adlı eserinde yer alan Yıldırımın Huzurunda adlı yazısı Abdülaziz Bekkine'nin vefatı üzerine yaşadığı ruh halini yansıtır.

EserleriDüzenle

Ramuz el-Ehadis Tercümesi - Yayına Hazırlayanlar: Lütfi Doğan, Prof.Cevat Akşit, Prof.Osman Çataklı

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Haziran 2019. 
  • TDV İslâm Ansiklopedisi 5.Cilt
  • Taşralı - Nurettin Topçu - Dergâh Yayınları
  • Türkiye'de Liberal Muhafazakârlık ve Nurettin Topçu - Fırat Mollaer - Dergâh yayınları
  • Hece dergisi Nurettin Topçu özel sayısı - sayı:109 - Suya Hasret - Mustafa Kutlu
  • Abdülaziz Bekkine Hazretleri - Ahmed Ersöz - Nil Yayınları
  • Sahabe'den Günümüze Allah Dostları - Heyet - Şule Yayınları
  • Hacı Hasib Efendi ve Hacı Aziz Efendi - Prof. Osman Çataklı