Abbas Ağa

Abbas Ağa (ö. 1671, Kahire, Mısır) adı ile tanınan Abbas bin Abdürrezzak, Sultan IV. Mehmet dönemi Topkapı Sarayı’nda Darüssaade Ağası.[1]

HayatıDüzenle

Hatice Turhan Sultan’ın başağası olup Muslih Ağa’nın ölümü üzerine 9 Nisan 1668'de Dârüssaâde Ağalığı'na tayin edildi. 16 Temmuz 1671’de azledilerek Mısır’a gönderildi. Mısır’da ikameti sırasında orada vefat etti. Kabri, Kahire'de İmam Şâfiî Türbesi civarındadır.[2]

Yaptırdığı eserlerDüzenle

  • Çemişkezek kazasının İnesur Köyü'nde cami ve muallimhane.
  • İstanbul, Beşiktaş'ta Abbas Ağa Camii, yanında konağı, çeşme ve mahallesiyle bugün park haline gelen mezarlığı.
  • Nevbethane Mahallesi'nde bir muallimhane ile darülkur, sebil, çeşme ve küçük bir hamam.
  • Atikalipaşa Mahallesi'nde bir muallimhane ile çeşme.
  • Mesihpaşa Mahallesi'nde, Laleliçeşme yakınında çifte hamamı ile çeşmesi.
  • Üsküdar'da Takyeci Cafer Çelebi Mahallesi'nde ve Atpazarı'nda üç yol ağzında birer çeşmesi.
  • Paşakapısı'nda adıyla anılan mahallede bir küçük hamamı.
  • Kadırga Limanı yakınında bulunan Bostan Mahallesi'yle Sirkeci'de Demirkapı yakınında iki konağı.

Bunlardan başka vakıflarına gelir olarak yaptırdığı birçok dükkânı ve bekar odası vardır.

Beşiktaş ilçesinin Cihannüma mahallesinde bulunan Abbas Ağa Parkı da onun adıyla anılmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Nermin Dizdaroğlu, "Dârüssâde Ağaları" (1949 tarihli lisans bitirme tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Kitaplığı, Kayıt no: 495)
  2. ^ Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, “Abbas Ağa Mezarlığı” ve “Abbas Ağa Parkı” maddeleri, 1'inci cilt.