Amerikan Mimarlar Enstitüsü

(AIA sayfasından yönlendirildi)

Amerikan Mimarlar Enstitüsü (İngilizce: The American Institute of Architects veya AIA) ABD'de mimarlık yapanları için oluşturulmuş profesyonel bir meslek odasıdır.

Amerikan Mimarlar Enstitüsü'nün sahip olduğu Oktagon Ev

Merkezi Washington, DC'de yer almakta olan bu meslek odasının görevleri arasında mimarlara eğitim çalışmaları sunmak, resmi makamlarla iş birliği yapmak, mimarlık mesleği ile ilgili gerekli tanıtım ve kampanyalar düzenlemek ve mimarların kamu nezdinde itibarını korumak gibi görevleri vardır. Amerikan Mimarlar Enstitüsü aynı zamanda diğer meslek kuruluşları ve odaları ile de iş birliği çalışmaları yürütür.

Amerikan Mimarlar Enstitüsü, 1857 yılında 13 mimarı New York'ta bir araya gelip “üyelerinin bilimsel ve pratik çalışmalarının tanıtımını yapmak” ve “mimarlık mesleğinin itibarını yükseltmek” amacıyla bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Bu kurucu mimarlar arasında bulunanlar: Charles Babcock, Henry W. Cleaveland, Henry Dudley, Leopold Eidlitz, Edward Gardiner, Richard Morris Hunt, Fred A. Petersen, Jacob Wrey Mould, John Welch, Richard Upjohn, Richard M. Upjohn ve Joseph C. Wells.

İlk başkanları Richard Upjohn’dur. 23 Şubat 1857 tarihindeki toplantılarında 16 başarılı mimarın da bu meslek odasına davet edilmesine karar verilmiştir. Amerikan Mimarlar Enstitüsü’nün kurulumasına kadarki süreye kadar ne bir mimarlık okulu ne de mimar olmayı düzenleyen kanun olmadığı için, herkes mimar olduğunu iddia edebilirdi.

İlk olarak New York'ta kurulmasına rağmen Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) 1880 yılına gelindiğinde Albany, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Indianapolis, Philadelphia, Rhode Island, San Francisco, St. Louis ve Washington, DC'de temsilciler açmıştı bile. 2008 yılı itibarıyla Amerikan Mimarlar Enstitüsü’nün 300’den fazla temsilciliği vardır.

Kaynakça

değiştir