ICD-10, A15-A19: Tüberküloz

A15
(A15-A19 sayfasından yönlendirildi)

ICD-10, A15-A19: Tüberküloz, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde A15'den A19'a kadar kodlanmış ve topluca "tüberküloz" olarak adlandırılmış hastalık grubudur ve toplam beş hastalık bloğu ve ilgili hastalıkları içerir.[1]

Bu grup, ICD-10, Bölüm 1 (A00-B99): Belirli enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar kategorisine dahildir[2] ve

  • şu durumları içerir:
  • şu durumları içermez:
  • kongenital tüberküloz (P37.0)
  • tüberküloz ile ilişkili pnömokonyoz (J65)
  • tüberküloz sekeli (B90)
  • silikotüberküloz (J65)

Hastalık bloklarıDeğiştir

  • Bazı hastalık adlarına eklenen "BTT" kısaltmasının açılımı "Başka Türlü Tanımlanmamış"tır ve ICD-10'un İngilizce metinlerinde izlenen "NOS (not otherwise specified)" ifadesinin karşılığıdır.

A15 Solunum sistemi tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış

A15.0 Akciğer tüberkülozu, balgam mikroskopisi +/- kültürü ile doğrulanmış
- Balgam mikroskopisi +/- kültürü ile doğrulanmış tüberkülöz
- - bronşiyektazi
- - akciğer fibrozu
- - pnömoni
- - pnömotoraks
A15.1 Akciğer tüberkülozu, yalnız kültür ile doğrulanmış (A15.0'daki durumlar, yalnız kültür ile doğrulanmış)

A15.2 Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak doğrulanmış (A15.0'daki durumlar, histolojik olarak doğrulanmış)

A15.3 Akciğer tüberkülozu, belirtilmemiş yöntemlerle doğrulanmış (A15.0'daki durumlar, doğrulanmış ama bunun için bakteriyolojik/histolojik yöntem belirtilmemiş)

A15.4 İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
- Hiler / mediastinal / trakeobronşiyal lenf nodlarının bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış tüberkülozu
İçermez: aynı durum, "primer" olarak belirtilmiş (A15.7)
A15.5 Larinks, trake ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
- Bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış bronş / glottis / larinks / trake tüberkülozu
A15.6 Tüberkülöz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
- Bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
- - plevra tüberkülozu
- - tüberkülöz ampiyem
İçermez: Bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış primer tüberküloz
A15.7 Primer solunum sistemi tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış

A15.8 Diğer solunum sistemi tüberkülozları, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
- Bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış
- - mediyastinal tüberküloz
- - nazofarinks tüberkülozu
- - burun ya da herhangi bir burun sinüsü tüberkülozu
A15.9 Tanımlanmamış solunum sistemi tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmış

Kaynak - A15: Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed. ICD-10, v.2007. WHO.

A16 Solunum sistemi tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak doğrulanmamış

A16.0 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif
- Bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif tüberkülöz
- - bronşiyektazi
- - akciğer fibrozu
- - pnömoni
- - pnömotoraks
A16.1 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış
- A16.0'daki durumlar, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış
A16.2 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- BTT ve bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- - akciğer tüberkülozu
- - tüberkülöz
- - - bronşiyektazi
- - - akciğer fibrozu
- - - pnömoni
- - - pnömotoraks
A16.3 İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş}
- Hiler / intratorasik / mediastinal / trakeobronşiyal lenf nodlarının tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
İçermez: aynı durum, "primer" olarak belirtilmiş (A16.7)
A16.4 Larinks, trake ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- BTT ve bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş bronş / glottis / larinks / trake tüberkülozu
A16.5 Tüberkülöz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- BTT ve bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- - plevra tüberkülozu
- - tüberkülöz
- - - ampiyem
- - - plörezi
İçermez:
Bakteriyolojik ve histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş primer tüberküloza dahil olan tüberkülöz plörezi (A16.7)

A16.7 Primer solunum sistemi tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- BTT primer solunum sistemi tüberkülozu
- Primer tüberkülöz kompleks
A16.8 Diğer solunum sistemi tüberkülozları, bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- BTT ve bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- - mediyastinal tüberküloz
- - nazofarinks tüberkülozu
- - burun ya da herhangi bir burun sinüsü tüberkülozu
A16.9 Tanımlanmamış solunum sistemi tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik doğrulamadan bahsedilmemiş
- BTT
- - solunum sistemi tüberkülozu
- - tüberküloz
Kaynak - A16: Respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically or histologically. ICD-10, v.2007. WHO.

A17 Sinir sistemi tüberkülozu

A17.0 Tüberkülöz meninjit (G01)
- Serebral/spinal meninkslerin tüberkülozu
- Tüberkülöz leptomeninjit
A17.1 Meninks tüberkülomu (G07)

A17.8 Sinir sisteminin diğer tüberkülozları
- Beyin tüberkülomu/tüberkülozu (G07)
- Omurilik tüberkülomu/tüberkülozu (G07)
- Tüberkülöz
- - beyin absesi (G07)
- - meningo-ensefalit (G05.0)
- - miyelit (G05.0)
- - polinöropati (G63.0)
A17.9 Sinir sisteminin tanımlanmamış tüberkülozu (G99.8)

Kaynak - A17: Tuberculosis of nervous system. ICD-10, v.2007. WHO.

A18 Diğer organların tüberkülozu

A18.0 Kemik ve eklemlerin tüberkölozu
- Kalça (M01.1) / diz (M01.1) / omurga (M49.0) tüberkülozu
- Tüberkülöz
- - artrit (M01.1)
- - mastoidit (H75.0)
- - kemik nekrozu (M90.0)
- - osteit (M90.0)
- - osteomiyelit (M90.0)
- - sinovit (M68.0)
- - tenosinovit (M68.0)
A18.1 Genito-üriner sistem tüberkölozu
- Mesane (N33.0) / serviks (N74.0) / böbrek (N29.1) / erkek üreme organları (N51) / üreter (N29.1) tüberkülozu
- Kadında tüberkülöz pelvik inflamatuvar hastalık (N74.1)
A18.2 Tüberkülöz periferal lenfadenopati (tüberkülöz adenit)
İçermez:
- İntratorasik lenf nodu tüberkülozu (A15.4, A16.3)
- Mezenterik ve retroperitoneal lenf nodu tüberkülozu (A18.3)
- Tüberkülöz trakeobronşiyal adenopati (A15.4, A16.3)
A18.3 Bağırsak, periton ve mezenterik bezlerin tüberkülozu
- Anüs ve rektum (K93.0) / (ince/kalın) bağırsak (K93.0) / retroperitoneal lenf nodu tüberkülozu
- Tüberkülöz
- - asit
- - enterit (K93.0)
- - peritonit (K67.3)
A18.4 Cilt ve ciltaltı dokusu tüberkülozu
- Tüberkülöz eritema induratum
- Lupus
- - eksedens
- - vulgaris
- - vulgaris, göz kapağında (H03.1)
- Skrofuloderma
İçermez:
- Lupus eritematozus (L93)
- Sistemik lupus eritematozus (M32)
A18.5 Göz tüberkülozu
- Tüberkülöz
- - koryoretinit (H32.0)
- - episklerit (H19.0)
- - interstisiyel keratit (H19.2)
- - iridosiklit (H22.0)
- - (interstisiyel/fliktenular) keratokonjunktivit (H19.2)
İçermez: Göz kapağı lupus vulgarisi (A18.4)
A18.6 Kulak tüberkülozu
- Tüberkülöz otit mediya (H67.0)
İçermez: Tüberkülöz mastoidit (A18.0)
A18.7 Böbreküstü bezlerinin tüberkülozu (E35.1)
- Tüberkülöz Addison hastalığı (H67.0)
A18.8 Tanımlanmış başka organların tüberkülozu
- Endokard (I39.8) / miyokard (I41.0) / özefagus (K23.0) / perikard (I32.0) / tiroid bezi (E35.0) tüberkülozu
- Tüberkülöz serebral arterit (I68.1)

Kaynak - A18: Tuberculosis of other organs. ICD-10, v.2007. WHO.

A19 Miliyer tüberküloz

İçerir:
- Yaygın tüberküloz
- Tüberkülöz poliserözit
A19.0 Tanımlı tek bir bölgede akut miliyer tüberküloz

A19.1 Çok bölgede akut miliyer tüberküloz

A19.2 Tanımlanmamış akut miliyer tüberküloz

A19.8 Diğer miliyer tüberkülozlar

A19.9 Tanımlanmamış miliyer tüberküloz

Kaynak - A19: Miliary tuberculosis. ICD-10, v.2007. WHO.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Tuberculosis (A15-A19) 12 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.
  2. ^ Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99) 25 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ICD-10, v. 2007. WHO.