A‘yanü’ş-Şîa

A‘yanü’ş-Şîa, şii âlimi (Arapçaأعْیانُ الشّیعة) Muhsin el-Emin tarafından yazılmış olan isnâaşeriyye imam, âlim ve ileri gelenleri meydana getirilen biyografik eseri. Arap diliyle yazılmış olan bu eser, şii alimler ve devletlerin şerhini ihtiva eden en kamil tezkire ve ansiklopedilerden biridir.[1]

A‘yanü’ş-Şîa
Arapçaأعْیانُ الشّیعة
YazarMuhsin el-Emin
Ülkeİran
DilArapça
TürBiyografi
YayımHicri 1421

Yazar değiştir

Muhsin el-Emin, Lübnanlı alim, müctehid, edebiyatçı ve yazar. Ömrünün elli yılını bu kitabın yazması uğrunda geçirdi. Şii tarihi hakkındaki yüz ciltli bir eser yazmak amacıyla başladı ama ömürü yetmeyip otuz üç ciltli cerh ve ta'dil türünde kamil bir eser ortaya çıktı. Yazar bu eseri yazmak için Suriye, Ürdün, Filistin, Irak, Mısır ve İran'a yolculuk yaptı.[2] Muhsin el-Emin'in vefatından sonra evladı, Hasan El-Emin, kitabı üzerine hatime yazıp yayınladı.

Yapı değiştir

Konu değiştir

Eser, İslam'ın başlangıcından yazarın hayatına kadar şii imamları, sahabeleri, Tabiin ve tüm şii büyüklerinin biyografisi üzerine durmuştur. Kitap, raviler, kıraat imamları, müfessirler, hadis bilginleri, müctehidler, hekimler, Kelamcılar, vaizler, şairler, dil, mantık, sarf, nahv, matematik, tıp, astronomi gibi alanların bilim adamların hayat şerhini konu almıştır.[3]

Muteva değiştir

On iki bin civarında Şiî imam, âlim ve ileri gelenlerin biyografiyi ihtiva eden bu eser, alfabetik sıra ile elli iki bölüme bölmüştür. Her bölümün muhtevası bu şekildedir:

  • Birinci bölüm: Önsöz
  • ikinci bölüm: İslam peygamberi olan Muhammed ve kızı Fatıma'nın yaşamın şerhi
  • Üçüncü ve dördüncü bölüm: Şiilerin birinci imamı olan Ali, son imamı oaln Mehdi'ye kadar yaşamların şerhini ihtiva eden bu bölüm, Mehdi'nin gaybet halini ve ileride gelmesinin simgelerini şerh eder.
  • Beşinci ve sonkaki bölümleri: Alfabetik sıra ile düzenlenen diğer şii şahsiyetlerin hayatını ihtiva eder.[4]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "اعيان الشيعه". İmamalinet.net. 2 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2020. 
  2. ^ "MUHSİN el-EMÎN". İslam Ansiklopedisi.org. 20 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2020. 
  3. ^ "A'YÂNÜ'ş-ŞÎA". İslam Ansiklopedisi.org. 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2020. 
  4. ^ "اعیان الشیعه (جلد1)". EbookShia.com. 31 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2020. 

Dış bağlantılar değiştir