Ağa Han Davası, Bombay'a 1846 yılında gelen ve İranlı bir soylu olan Nizârîler'in 46ncı İmâmı I. Ağa Han ile Bombaylı Hocalar'dan I. Ağa Han'a muhalif olan önderler arasında 1866 yılında çıkan bir arazi ihtilâfı ile alâkalı olan davadır.[1]

İddianâme değiştir

 
Bombay Yüksek Mahkemesi.

Muhalif önderler I. Ağa Han'ın kendileri üzerindeki yetki ve otorite iddialarını onun aslen bir Hoca olmadığı ve Hocalar'ın eskiden beri hep Sünni oldukları gerekçesiyle reddetmişlerdir.[2]

Dava kararı değiştir

Mahkemenin yargıcı Joseph Arnould ise 25 gün süren bir incelemeden sonra Hocalar'ın aslen Şiî-Nizârîler[3] olduklarına hükmederek, onları temsil etme yetkisini I. Ağa Han'a vererek davayı I. Ağa Han leyhine neticelendirmişti.[1]

Sonuçları değiştir

İngiliz yargıç Arnould’un bu kararı ile I. Ağa Han 1881 tarihindeki ölümüne kadar Hocalar'ın mutlak temsilcisi olarak kaldı.[1]

Dış bağlantılar değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c Hirji, Zulfikar (2011). The Socio-Legal Formation of the Nizari Ismailis of East Africa, 1800 1950 in A Modern History of the Ismailis, ed. Daftary, Fahrad, 135
  2. ^ Asani, Ali (2011). From Satpanthi to Ismaili Muslim: The Articulation of Ismaili Khoja Identity in South Asia in A Modern History of the Ismailis, ed. Daftary, Fahrad, 106
  3. ^ Purohit, Teena (2012). The Aga Khan Case: Religion and Identity in Colonial India, 5