Açık büro

Açık Büro yahut Açık Plan, iç mimarlıkta kendi içerisinde odalara bölümmemiş ancak hafif ve tavana kadar ulaşmayan panolarla görsel olarak birbirinden ayrılmış çalışma alanlarından oluşan bir büro çeşidi. 1950'li yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan açık bürolar, tümel mekan anlayışı doğrultusunda biçimlendirilmişlerdir.

Takım çalışmasının uygulandığı bir açık büro
Bir açık plan örneği

Açık bürolar, açık ve oldukça geniş alanları, küçük özel kapatılabilir oda ve ofislerden feragat etmek suretiyle en verimli biçimde kullanmanın yoludur.