2011-2012 Şili öğrenci protestoları

2011-2012 Şili öğrenci protestoları veya diğer adıyla Şili Kışı. Bazıları Şili Eğitim Savaşı adını koymuştur. Mayıs 2012'den itibarıyla Şili'nin her yerine yayılan, toplumsal miting ve gösterilerdir. Öğrenci grupları dışında bazı sosyal kuruluşların da desteklediği bu protestolar, eylemcilere göre hükûmetin eğitim politikasına karşı kurulan toplumsal bir cephedir.

Öğrenciler, hükûmetin eğitim politikasını protesto ederek 2011 yılının Mayıs ayında gösterilere başlamıştır. Daha sonraları bu gösteriler büyümüş ve destek görmüştür. Olaylar nedeniyle Şili hükûmetinde kabine değişikliği olmuştur. Eylemci gruplar, eğitimde eşitsizliğin olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre eğitim zorlaştırılmıştır. 1 öğrenci ölmüş, yüzlercesi yaralanmış ve 1800 öğrenci tutuklanmıştır.

"Eğitim satılık değildir" pankartı

Eylemler

değiştir
  • Sivil itaatsizlik
  • Barikat oluşturma
  • Yakma ve yağmalama
  • Açlık grevleri
  • İş bırakma

Ayrıca bakınız

değiştir