1978 tarihli Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Yasası

1978 tarihli Nükleer Yayılmanın Önlenmesi Yasası, 22 U.S.C. § 3201, nükleer patlayıcı cihazların ABD'nın güvenlik çıkarına önemli bir tehdit oluşturduğunun belirtildiği Birleşik Devletler federal yasasıdır. 10 Mart 1978 tarihinde yürürlüğe girmiştir.