1921-22 Rus Kıtlığı

1921-22 Rus Kıtlığı Savaş Komünizmi döneminde baş gösteren kıtlık. Kıtlıktan milyonlarca insan etkilenmiştir ve 6 milyonu ölmüştür. Nâzım Hikmet 1921 Moskova ziyareti sırasında şahit oldukları sonucu şunları söylemiştir:

Kıtlığın etkili olduğu alan

Değil birkaç/değil beş on/otuz milyon/aç bizim.

Kıtlık zamanı tehlikeli bir dönemdeydi çünkü Kapitalist ülkelerce daha yeni kurulmuş Sovyet hükûmetini yıkmak için iyi bir fırsattı. Bu yüzden Vladimir İlyiç Ulyanof "Lenin" uluslararası işçi birlikleri tarafından başlatılan yardım kampanyalarına şu sözleriyle destekledi:

"'Acil yardıma ihtiyacımız var. İşçilerin ve köylülerin Sovyet Cumhuriyeti, çalışanlardan, sanayi işçilerinden ve küçük çiftçilerden yardım bekliyor. Kitleler dünyanın her yerinde kapitalizm ve emperyalizm tarafından baskı altında tutuluyor, ancak işsizlik ve durmadan artan pahalılık nedeniyle içinde bulundukları ağır duruma rağmen, çağrımıza kulak vereceklerinden eminiz."

GaleriDeğiştir